RS Trädvård & yrkesklättring - Arborist, trädfällning, beskärning, Avesta, Sala, Norberg, Hedemora, Horndal

CERTIFIERAD ARBORIST

OCH YRKESKLÄTTRARE

Företaget erbjuder professionella arboristtjänster och industriell klättring där åtkomsten är komplicerad och behöver ske med repteknik.Primärt arbetsområde är mellersta Sverige med fokus på södra Dalarna och Västmanland.


Vi följer med i branschens utveckling och bevakar ständigt vetenskapligt förankrade metoder och synsätt.

Exempel på tjänster:


  • Certifierad arborist
  • Beskärning
  • Trädriskbedömning, bedömning av risker med träd
  • Trädinventering och skötselplaner
  • Trädklättring som arbetsmetod vid behov
  • Avancerad mätutrustning för djupare analys av träd